Tamo sistemos apžvalga

TAMO sistema yra vienas iš trijų Lietuvoje naudojamų elektroninių švietimo sistemų-dienynų. Tai populiariausias ir daugiausiai vartotojų turintis el. dienynas. TAMO duomenimis, 2021 metų pabaigoje dienynu naudojosi 879 mokymo įstaigos iš daugiau nei 1000 veikiančių Lietuvoje. Tai apie 90 proc. el. dienynų rinkos. Kiti el. dienynai “Veritus” ir “Mano dienynas” didesnės konkurencijos šiai sistemai nesudaro. Švietimo sistema “Eduka” tiesiogiai su TAMO nekonkuruoja, nes nebeturi dienyno funkcijos. Šios dvi sistemos glaudžiai bendradarbiauja, nes “Eduka” teikia el. bibliotekos bei interaktyvių testų paslaugas, prie kurių galima prisijungti naudojantis TAMO paskyromis.

TAMO administruoja UAB “Tavo mokykla”.

Šio straipsnio tikslas – kiek įmanoma objektyviau pristatyti TAMO sistemą ir jos funkcijas.

TAMO – įrankis mokytojams, mokiniams, tėvams

TAMO yra švietimo sistema – savotiškas įrankis, kuris atlieka tam tikras švietimo sistemoje labai reikalingas funkcijas. Įrankis yra skirtas trims pagrindinėms vartotojų grupėms:

• Mokytojams ir mokyklos administracijai;
• Mokiniams;
• Mokinių tėvams.

Pagal tai yra kuriamos ir vartotojų paskyros. Tėvų ir mokinių paskyros šiek tiek skiriasi, kaip ir mokytojų. Įrankis valdomas naudojant gana paprastą struktūrą:

tamo sistemos struktūra

Mokyklos administratorius sukuria paskyras mokytojams, prižiūri techninę dalį.

Mokytojai kuria pamokų tvarkaraščius, taip pat paskyras mokiniams ir jų tėvams. Galutiniai vartotojai yra mokiniai, nes tėvai gauna daugiau informacijos, ypač, jei toje pačioje mokosi daugiau jų vaikų. Ši apžvalga yra skirta mokiniams ir jų tėvams

Pagrindinės TAMO funkcijos

TAMO turi keletą pagrindinių funkcijų, kurios padeda atlikti tam tikrus veiksmus tiek mokiniams, tiek tėvams.

Pamokų tvarkaraštis

tamo pamokų tvarkaraštis

Tamo pamokų tvarkaraštis

Pamokų tvarkaraštyje surašytos visos mokinio pamokos pagal dienas. Taip pat patogumui pateikiami ir pamokų laikai, kad tėvai ir vaikai žinotų, kada pamoka prasideda, o kada baigiasi. Šalia pamokos yra parašytas ir mokytojo vardas bei pavardė, kad visi žinotų, į ką kreiptis dėl pamokos.

Dienynas – elektroninė pažymių knygelė

Kita svarbi TAMO funkcija – dienynas. Tai elektroninė pažymių knygelė, kurioje rašomi visi mokomų dalykų įvertinimai.

tamo elektroninė pažymių knygelė

Tamo elektroninė pažymių knygelė

Dienynas turi du skirtingus pažymių vaizdavimo būdus: pagal dienas ir pagal dalykus. Stebint mokinio pažymius pagal dienas galima matyti visus mėnesio pažymius nuo atgalinėmis datomis (nuo didžiausios). Taip pat parodoma, už ką pažymys buvo įrašytas: kontrolinis darbas, kaupiamasis, klasės darbas, paprastas ar savarankiškas darbas. Parodomas ir data, kada mokytojas įvedė pažymį, nes tam tikri pažymiai įrašomi ir atgalinėmis datomis.

Pagal dalykus viskas atrodo panašiai, tik matomi visi pažymiai gauti iš tam tikro dalyko. Tai aktualu, kai per mėnesį gaunamas ne vienas, o keli pažymiai iš vieno dalyko.

Dienyne rodoma ir informacija, kada moksleivis neatvyko į pamoką (žymima N raide) arba į ją pavėlavo (žymima P raide).

Pamokų medžiaga ir informacija

Kiekvienos pamokos metu mokytojas turėtų įvesti tam tikras temas, kurias tą dieną su vaikais mokėsi. Taip pat yra galimybė prikabinti failus su papildoma pamokos medžiaga.

Pamokų medžiaga ir informacija mokiniams

Pamokų medžiaga ir informacija mokiniams

Šalia pamokos informacijos pridedama ir namų darbų informacija. Ši skiltis yra skirta tėvams, norintiems žinoti, kas buvo mokomasi. Taip pat ši informacija aktuali ir mokiniams, kad jie galėtų prisiminti eitą dalyką, arba pasidomėti savarankiškai, jei dėl kažkokių priežasčių negalėjo lankyti pamokos.

Namų darbai

Vienas iš svarbiausių TAMO funkcijų – namų darbų sąrašas.

tamo namų darbai

Namų darbai tamo sistemoje

Ta pati informacija yra rodoma ir vaikams, ir tėvams. Visi gali aiškiai matyti, kas užduota kelioms dienoms į priekį. Ta pati informacija matoma ir Pamokų informacijos skyrelyje.

Yra galimybė pasižiūrėti ir tam tikro dalyko namų darbus tam tikru laikotarpiu naudojant paiešką. Tai retai naudojama funkcija, tačiau ji padeda mokiniams, kuriems reikia paruošti seniau užduotus namų darbus ir taip prisivyti bendraklasius.

Pagyrimai ir pastabos

Dar vienas labai svarbus momentas TAMO dienyne – pagyrimai ir pastabos. Tai žinutės moksleiviui ir jo tėvams apie tam tikrus incidentus pamokos metu arba faktinė informacija.

pastabos tamo sistemoje

Pastabos tamo sistemoje

 

Pagyrimų ir pastabų skyrelyje rašoma 3 tipų informacija – pastabos dėl netinkamo elgesio, pagyrimai už pasiekimus ir komentaras – paaiškinimas už ką gaunamas pažymys, ką reikia atlikti ir t.t.

Trimestrai ir pusmečiai

Tai visų gautų pažymių vidurkis, skaičiuojamas tam tikru periodu. Vienos mokyklos gali mokytis trimestrais, kitos – pusmečiais.

pažymiai tamo sistemoje

Trimestrai ir pusmečiai

 

Po visais dalykais rodomas bendras vidurkis. Įrašius pažymį, vidurkis atsinaujina realiu laiku automatiškai.

Metų pabaigoje parodomas ir metinis vidurkis.

Prie vidurkio skaičiavimo prisideda ir kitas įrankis – Apžvalga. Čia pateikiam informacija, kelintoje vietoje pagal vidurkį mokinys yra klasėje.

tamo pažymių statistikos

Pažymių apžvalga

Ši statistika parodo ir vietą visoje mokykloje tarp kitų tų pačių klasių, jei yra A, B, C ir kitos klasės. Paspaudus “Rodyti daugiau” mygtuką rodomi konkretūs visų mokinių vidurkiai, tačiau neatskleidžiami moksleivių asmeniniai duomenys. Taip niekas nežino, kurio vidurkis geriausias, o kurio – prasčiausias. Šis įrankis naudingas tam, kad galima pasižiūrėti, koks vidurkis turi būti, kad būtų aplenkti šalia pagal vidurkius esantys moksleiviai.

Panašiu principu rodomi ir bendri pusmečių vidurkiai jiems pasibaigus skyrelyje “Išvesti pažymiai”.

Naudingas įrankis yra “Skaičiuoklė”. Ji parodo, kiek ir kokių pažymių reiktų gauti, kad vidurkis pagerėtų.

Ugdymo planas

Naudinga informacija tiek tėvams, tiek mokiniams yra skyrelis “Ugdymo planas”. Čia surašyti visi dalykai, juos dėstantys mokytojai ir valandų skaičius, kuris skiriamas tiems dalykams.

Ši informacija taip pat reikalinga, kai reikia komunikuoti su mokytojais.

TAMO pranešimų sistema

TAMO pranešimų sistema yra atskirta nuo dienyno. Tai įrodo ir skirtingas adresas, kuris yra nebe dienynas.tamo.lt, o bendrauk.tamo.lt.

tamo žinutės ir pranešimai

Tamo žinutės ir pranešimai

Tai susirašinėjimo žinutėmis sistema. Įdomu tai, kad susirašinėti žinutėmis gali mokytojai su visais vaikais, arba tik tam tikrais vaikais. Taip pat žinutėmis bendrauja ir mokytojai su tėvais. Yra galimybė žinutėmis bendrauti ir tėvams su tėvais. Ką susirašinėja moksleivis su mokytojais ar savo klasės draugais, tėvai matyti negali.

Kita naudinga informacija

TAMO sistemoje pateikiama ir kita naudinga informacija, reikalinga švietimui ir veiklai mokykloje. Tai neformaliojo ugdymo užsiėmimų informacija. Vaikai gali matyti savo klasės draugų gimtadienius. Tėvai ir vaikai mato atostogų datas. Tėvams yra pateikiami ir mokytojų kontaktiniai duomenys, jei mokytojai sutinka juos pateikti.

Daugelis funkcijų yra pasiekiamos ne tik internetu, bet ir naudojantis mobiliąja programėle.

TAMO mobilioji programėlė – mokama

Daug ažiotažo sukėlusi TAMO mobilioji programėlė yra mokama. Metų prenumerata tėvams ir vaikams kainuoja 19,90 eur. Įsigijus licenciją, programėle gali naudotis vienas iš tėvų ir visi vaikai.

Internete esantis TAMO įrankis tėvams ir mokiniams yra nemokamas. Už jo naudojimą mokytojams sumoka mokykla. Taigi, TAMO yra DALINAI nemokamas įrankis.

Vartotojų atsiliepimai apie TAMO

TAMO turi vieną didelį trūkumą – labai silpnai veikia klientų aptarnavimo skyrius, kuris padėtų išspręsti tam tikras technines problemas. Dėl šios priežasties žmonės savo technines problemas rašo visur, kur papuola, net ir į atsiliepimų skiltis. Dėl šios priežasties visi atsiliepimai yra tik apie technines problemas, kurių nepavyko iš karto operatyviai išspręsti.

Kartais TAMO susiduria su techninėmis problemomis, dėl ko apkrovimas tampa per didelis ir sistema pakimba. Tai susiję su tam tikrais serverių talpyklų resursais. Neabejotinai, kad ši sistema patiria ir kibernetines atakas. Apie piktavalių bandymus įsilaužti niekas informacijos neskelbia, nors prieš keletą metų keliems Panevėžio moksleiviams pavyko įsilaužti į TAMO administratoriaus (mokyklos) paskyrą ir “pasigerinti” kai kuriuos pažymius. Kilo skandalas, tačiau po šio atvejo daugiau pranešimų apie mokinius, bandančius įsilaužti į TAMO sistemą, nepasitaikė. Matyt TAMO IT specialistai sustiprino kibernetinio saugumo priemones ir moksleiviams ši sistema tapo nebeįkandamu riešutėliu.

TAMO taip pat rodo reklamą moksleiviams ir jų tėvams. Kartais atsiranda nepatenkintų reklamos turinių ir tokie atvejai aprašomi pilietinėje žiniasklaidoje. Reiktų prisiminti, kad vis dėlto tai yra ne valstybinė, o privati įmonė, todėl ji turi teisę gauti papildomų pajamų iš reklamos, ypač, kai TAMO yra vienas iš lankomiausių Lietuvos puslapių.

Jūsų asmeninė patirtis naudojantis Tamo sistema

Pabaigai norime pakviesti pasidalinti asmenine patirtimi naudojantis šia sistema. Žemiau pateiktoje formoje galite parašyti atsiliepimą ir palikti įvertinimą apie Tamo sistemą.

Jūsų atsiliepimas apie Tamo sistemą

Kaip vertinate šią sistemą?*


Viešame atsiliepime Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.


 • NiggerBalls - 2024-04-07 14:23

  Pateiktas įvertinimas: 1 iš 5

  Kas čia blet


 • Jovita Dilytė - 2024-03-18 19:07

  Pateiktas įvertinimas: 1 iš 5

  Neleidžia prisijungti esamam vartotojui iš kito kompiuterio


 • ugnė - 2024-03-06 15:34

  Pateiktas įvertinimas: 5 iš 5

  labai gera programėlė nes tu kaip mokytoja gali tikrai daryti ką nori


 • Nerija - 2024-02-05 19:57

  Pateiktas įvertinimas: 1 iš 5

  Jau antri metai kaip negaliu naudotis šia paslauga neymanoma prisijungti visokius būxus išbandėm esu labai pikta


 • Marius - 2023-10-17 15:24

  Pateiktas įvertinimas: 1 iš 5

  nepavyksta prisijungti prie vaiko dienyno, prašo pasirinkti, ar vaikas pakeitė mokyklą (nepakeitė). supporto - 0


 • Violeta - 2023-10-13 15:06

  Pateiktas įvertinimas: 1 iš 5

  pasijungtus prie meno mokyklos Tamo, neduoda toliau atsiversti mokyklos puslapio


 • tomas - 2023-10-04 20:11

  Pateiktas įvertinimas: 1 iš 5

  blogai viskas nepatinka man


 • Raimondas - 2023-09-09 18:11

  Pateiktas įvertinimas: 1 iš 5

  Negalima registruoti keliu paskyru vienu el paštu.Šeimoj yra trys vaikai ,tad kiekvienam reikia susikurti po atskira pašta,kad galetum naudotis.Kažkokia nesamone.


 • Maksimas Gorkis - 2023-09-07 18:08

  Pateiktas įvertinimas: 1 iš 5

  belekokia nesamone


 • Eva - 2023-05-26 14:45

  Pateiktas įvertinimas: 5 iš 5

  Labai gerai kad yra tamo💖💖💖💖💖💖


 • Eva - 2023-05-26 14:39

  Pateiktas įvertinimas: 4 iš 5

  Aš jungiu o man netinka slaptažodis tamo labai patogu


 • Aistis - 2023-03-09 07:10

  Pateiktas įvertinimas: 5 iš 5

  Labai puiki programa nes tėvai viską mato ir kokį pažimi gauna ir koke kai pastabą gauna tai sakau labai gera programa


 • Dale - 2023-03-02 14:43

  Pateiktas įvertinimas: 1 iš 5

  Programa dirba ne tobulai. Prisišaukti pagalbos iš Tamo neįmanoma. Jie rašinėja žinutes, kurios neišpręndžia problemos. Jokios galimybės gauti pagalbą telefonu. Be to, Negalime pakęsti daugybės reklamų, kurias tarsi esame prievartaujami matyti. Sistema tapo privaloma mokiniams ir jų tėvams. Manau, kad Tamo turi gauti privalomos programos vartotojų sustikimą gauti reklamas.


 • Gintaras - 2023-02-21 13:10

  Pateiktas įvertinimas: 1 iš 5

  Programa neveikia ir nėra jokių kontaktų susisiekti.


 • Mind - 2023-01-05 13:14

  Pateiktas įvertinimas: 2 iš 5

  Kažkokia tragedija o ne sistema. Reklama ant reklamos, kol kažką pasieki, paskęsti reklamose. Mokama versija ir ne ką geresnė (bandyta Android išmaniame įrenginyje): stringa, kai kurios funkcijos tai veikia, tai ne. PC versija stabilesnė, mobili - nieko gero.


 • Dovilė - 2022-09-26 18:22

  Pateiktas įvertinimas: 1 iš 5

  Labai sunku suprasti,per programėlę visai neleidžia prisijungti.


 • Anželika - 2022-09-22 16:55

  Pateiktas įvertinimas: 4 iš 5

  Labai nepatogu,kad mokant už programėlę,atsisiunti ją į telefoną ir negauni visų funkcijų kurios yra matomos planšetėje. Tai tada turėtų,būt matomi perspėjimai,kad įeikite į planšetę ,gavot užklausą dalyvauti anketoje. Tobulinkite dar yra kur